Chắc là in nhiều sẽ tốn giấy mực, gây hại môi trường :v

anh meme, hinh troll Chắc là in nhiều sẽ tốn giấy mực, gây hại môi trường :v
2 7 51
Submit comment
    No comments yet

Khúc này Hồi đó toy có học hông ta?

Mới đầu năm hoc, tới công chuyện nữa rồi

Quả là hảo hán, tại hạ bái phục

Con cháu tặng cụ quả đầu để đời :v

Anh em chuẩn bị tinh thần chưa :))

Thật sự là éo thể ngờ ????

Chuyện hôm nay: thanh niên gửi xe sân bay và kẹt dịch

Ảnh hài: rồi giờ muốn sao nà :v

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close