Thôi bỏ đi :v

anh meme, hinh troll Thôi bỏ đi :v
0 7 53
Submit comment
    No comments yet

Ảnh chế nói 1 câu dính 3 đời dòng họ :))

Đam mê em có, nhưng không đủ trình thôi thầy :v

Ba mẹ dặn lớn lên phải làm việc bằng cái đầu…

Lag tí làm gì căng =))

Ai còn nhớ cái này không?

Lại bảo khum đúng đi :v

Thể thao mạo hiểm ở VN =))

Thích ngắt ti không? Chịu trách nhiệm đê…

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close