"Gió" này giật cấp 10 cấp 20 gì đó

anh meme, hinh troll "Gió" này giật cấp 10 cấp 20 gì đó
52 190 1252
Submit comment
    No comments yet

Ngày trước thôi. chứ dịch kiểu này thì thua

Khi tôi tức giận

Sư phụ chơi vầy ai chơi lại

Người chơi hệ tâm linh =))

Thật sự là éo thể ngờ ????

Gáy sớm ăn gì =))

Bước đi hơi sai nhưng mà thôi kệ :3

Chắc là in nhiều sẽ tốn giấy mực, gây hại môi trường :v

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close