Ảnh hài hước: thổi nồng độ cồn thì kiểu gì cũng mất tiền…

anh meme, hinh troll Ảnh hài hước: thổi nồng độ cồn thì kiểu gì cũng mất tiền…
74 274 1890
Submit comment
    No comments yet

ồ quao, thánh soi =)))

Vị trí không phải ai muốn đứng là đứng được nhé các bạn

Hơi khựng lại, thôi coi như bỏ :))

Đúng người đúng thời điểm mà vẫn sai sai sao đó :(

Thích ngắt ti không? Chịu trách nhiệm đê…

Định nghĩa bạn thân =))

Hãy là người tiêu dùng thông minh =))

Ọ zị là nên vui hay buồn :))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close