Gen Z feedback =))

anh meme, hinh troll Gen Z feedback =))
81 281 2017
Submit comment
    No comments yet

Thích ngắt ti không? Chịu trách nhiệm đê…

combo tuyệt đỉnh

Để đây và không nói gì, sau dịch chắc ai đó sẽ cần :))

Share cho mấy đứa bị ám ảnh cưỡng chế liền, rát lắm :v

Khỏi, cảm ơn bạn :))

Pha xử lý cồng kềnh, lằng nhằng khùm khùm vcl

Macbook nên chọn mua loại nào :))

Hóng biến căng quá :))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close