Ảnh chế nói 1 câu dính 3 đời dòng họ :))

anh meme, hinh troll Ảnh chế nói 1 câu dính 3 đời dòng họ :))
118 445 3255
Submit comment
    No comments yet

Chơi ngu lấy tiếng, có tiếng mà không có miếng :v

Nói không đúng đi? Ai đi WC mà không đem điện thoại theo

Bao giờ lấy chồng :))

Ảnh bựa: chắc ai cũng bị lú lú như này rồi :))

Mới bây lớn mà đã có tư tưởng đúng đắn rồi =))

Trời địu, bạn bè như cl :))

Khúc này Hồi đó toy có học hông ta?

Định nghĩa bạn thân =))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close