ủa có gì đó sai sai =))

anh meme, hinh troll ủa có gì đó sai sai =))
163 593 4425
Submit comment
    No comments yet

Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu?

Bước đi hơi sai nhưng mà thôi kệ :3

Ảnh bựa: Cái lùm mía chứ Ýe =)))

Photoshop vừa có tâm, vừa có tài :v

Em coi rồi nè

Để tao kể cho m nghe

Gặp được anh khách thật thà, thương anh :v

Tới công chuyện luôn rồi

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close