Facebook, instagram bị lỗi nghiêm trọng, không thể truy cập

anh meme, hinh troll Facebook, instagram bị lỗi nghiêm trọng, không thể truy cập
160 548 4402
Submit comment
    No comments yet

Có gì đó sai sai =))

Ai còn nhớ cái này không?

Giờ vẫn nghèo, chỉ là không còn trẻ nữa =))

Tuổi thơ

Ai thử món gà hắc ám chưa?

Hãy là người văn minh, ngưng hỏi ngu =))

Nghỉ, không đẻ nữa =))

Thì từ từ người ta kiếm tiền mua, làm gì căng =.=

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close