Đỉnh cao marketing :))

anh meme, hinh troll Đỉnh cao marketing :))
305 1137 8921
Submit comment
    No comments yet

Mới đầu năm hoc, tới công chuyện nữa rồi

Nhìn mặt em xem có giống là không có bằng không?

Nhà 4 người thì có 1 đứa không ăn được hành be like

Tuổi thơ

Thì ra SCB và Sacombank là 2 ngân hàng khác nhau :(

Có gì đó sai sai =))

Nghỉ, không đẻ nữa =))

Mình cũng sợ phải sao kê lắm fen :(

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close