Em đã quen với cô đơn :((

anh meme, hinh troll Em đã quen với cô đơn :((
658 2537 18683
Submit comment
    No comments yet

Dòng thứ ngu =))

Thầy phán chỉ có chuẩn =)))

Hảo huynh đệ =))

Ai đã từng mới hiểu cảm giác Phê chữ êêêêêêêêêêêêêê kéo dài

Ảnh hài hước: thổi nồng độ cồn thì kiểu gì cũng mất tiền…

Lời bố dạy :))

Lại bảo khum đúng đi :v

Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu?

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close