Đúng người đúng thời điểm mà vẫn sai sai sao đó :(

anh meme, hinh troll Đúng người đúng thời điểm mà vẫn sai sai sao đó :(
1222 4812 36313
Submit comment
    No comments yet

Nguồn gốc của lạc đà

Ba gai vậy rồi ai độ =.=

Sinh viên trường kinh tế mà tính tiền thua cô bán rau ngoài chợ

Chắc chủ nhà thường xuyên đau bụng lúc nấu nướng

Giờ mới nghĩ ra, thâm thật

Đệt, làm mừng hụt

Ảnh bựa: Cái lùm mía chứ Ýe =)))

ồ quao, thánh soi =)))

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close